Díky Nadaci ČEZ mohli kolegové a kolegyně sdílet své zkušenosti z klientské práce s organizací Amalthea. Nadace ČEZ podporuje pracovníky naší organizace již 2.rokem.

Jde o jedinečnou podporu, díky které mohou kolegové prohlubovat svou odbornost a zvyšovat tak kvalitu a dopad své práce. Díky letošní podpoře si tak mohli kolegové a kolegyně zvýšit své vzdělání v oblasti kontaktní práce, motivačních rozhovorech, krizové intervenci, náhradní rodinné péče a mnohých dalších tématech.