Více jak deset let historie organizace.

2014

Do roku 2014 vstoupila organizace s novou právní formou obecně prospěšné společnosti a také jménem Prostor plus.

„Občanské sdružení Prostor, IČ: 265 94 633, registrované v seznamu občanských sdružení u Ministerstva vnitra ČR pod VS/1-1/50 405/02-R ze dne 4.6.2002, na základě rozhodnutí sdružení změnilo právní formu na obecně prospěšnou společnost ve formě notářského zápisu ze dne 21.11.2013 dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto právním krokem došlo pouze ke změně právních poměrů původního sdružení, které nebylo zrušeno a ani nezaniklo, ale jen změnilo právní formu na obecně prospěšnou společnost pod označením Prostor plus, o.p.s., kde tato obecně prospěšná společnost je zapsána od 12.12. 2013 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeným u Městského soudu v Prazev oddíle O vložce 1333.„

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Organizace nadále provozuje všechny sociální služby, pořádá 51. Kmochův Kolín, pomáhá automobilce TPCA realizovat společensky odpovědné aktivity a rozvíjí projekt Lepší místo. Jednotlivé služby informují o vývovji v roce 2014 ve svých sekcích Vývoj a výsledky.

2012 – 2013

Sdružení pokračuje v poskytování sociálních služeb ve dvou krajích, pořádá 49. a 50. Kmochův Kolín, mění šéfa a slaví 11 let od založení. Dále rozjíždí úklidovou sociální firmu socialtrade, průmyslovou prádelnu, kde pracují dlouhodobě nezaměstnaní, a lesní mateřskou školku v Kutné Hoře. K 12. 12. 2013 jsme se z důvodu legislativních změn stali Prostor plus, o.p.s.

2011

V roce 2011 byly otevřeny dva nové nízkoprahové kluby – K2 ve Zruči nad Sázavou a NZDM Kolárka Kolín. Byla otevřena klubovna pro děti ze sociálně vyloučené lokality Zengrova. Prostor pořádá 48. ročník festivalu dechové hudby Kmochův Kolín a třetím rokem administruje grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko.

2010

Tento rok je pro nás ve znamení budování. Úspěšně pokračuje stavba Kolárky, ve Zruči nad Sázavou pomalu vzniká Kotelna 2, v sociálně vyloučené lokaltě Zengrova otvíráme ve spolupráci s městem Kolín nové dětské hřiště a budujeme klubovnu. Připravujeme koncept provozu nových pracovišť a zároveň sestavujeme krizový rozpočet pro případ radikálního omezení státních dotací. Koncem roku nás čeká stěhování na Kolárku.

2009

V roce 2009 se zaměřujeme na úzké provázání jednotlivých programů Prostoru ve prospěch klientů konkrétních lokalit. Programy jsou podporovány v invenci a kreativitě přístupů, což se zúročuje v romské lokalitě Zengrovy ulice, kde startujeme komunitní způsob sociální práce v návaznosti na primární prevenci a na NZDM. Uvnitř organizace je v rámci procesu práce s kulturou organizace zaváděn nový motivační systém pro pracovníky. Prostor uspěl při získání peněz z EU na rekonstrukci budovy a chystá zahájení stavby. Současně připravuje vznik dobrovolnického a vzdělávacího centra.

2008

Rok 2008 je pro sdružení ve znamení stabilizace po rychlém nárůstu služeb (programů) i počtu pracovníků, usazuje se nová organizační a komunikační struktura. V celé organizaci probíhají intenzivní přípravy na inspekce kvality sociálních služeb dle zákona č. 108 o sociálních službách. Management organizace připravuje projekt rekonstrukce nového sídla sdružení.

2007

Do roku 2007 vstupuje sdružení nově s projekty Nízkoprahového klubu Kotelna ve Zruči nad Sázavou a Sociálními programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Ve struktuře organizace se vytváří pod názvem Evropská projektová kancelář – EPK, správa sdružení s managementem a vlastní organizační jednotkou zaměřující se na zpracování, řízení a administraci evropských projektů pro sdružení i okolní subjekty. Vedle hlavních činností se sdružení dále zaměřuje na vzdělávání a profesionalizaci neziskového sektoru v okresech Kolín a Kutná Hora.

2006

V roce 2006 sdružení výrazně posunulo kvalitu a rozsah primární prevence. Služby K-centra se hlouběji zaměřily na poradenství pro uživatele i rodinné příslušníky a rozšířily otvírací dobu. Terénní programy zintenzivnily práci v jednotlivých lokalitách a započaly předávání klientů mezi jednotlivými programy. Organizace získala dva evropské granty a zahájila přípravu dvou nových projektů. Evropské peníze vedly k výraznému zvětšení organizace, k zavedení strategického plánování a posunutí k formátu velké organizace, která zajišťuje více služeb ve dvou okresech pro více cílových skupin.

2003 – 2005

Sdružení provozuje od roku 2003 projekt K-centra Kolín a projekt Terénních programů na okrese Kolín a Kutná Hora. Od roku 2005 realizuje projekt všeobecné primární prevence na základních školách na okresech Kolín a Kutná Hora.