Terénní pracovníci začali nechávat stopy na kolínském a kutnohorském okrese už od roku 2003. Začínalo se s Kontaktním centrem terénním programem. Od té doby uplynulo hodně vody a dnes má organizace Prostor plus o.p.s. osm desítek zaměstnanců. Poskytované služby se postupně rozrostly a stabilně stojí na třech pilířích – pomáhat, vzdělávat a rozvíjet.

První pilíř stojí na poskytování registrovaných sociálních služeb, které saturují děti, rodiče, rodiny i jednotlivce v tíživých situacích, ať už jde o finanční problémy, nebo závislostní chování. Druhý pilíř je vystavěn ze vzdělávání dětí a jejich začleňování mezi ostatní vrstevníky, ať už pro ně představuje bariéru sociálně odlišné prostředí nebo mateřský jazyk. Pořádáme 2x v roce příměstské tábory a provozujeme 2 dětské skupiny inspirované přírodou, a to v Kolíně a v Poděbradech. Třetí pilíř rozvíjí region ve smyslu pořádání akcí pro širokou veřejnost – asi nejznámější z nich je rodinný festival V lese fest. V minulosti to býval například i Kmochův Kolín.

Sídlíme na několika místech – v Kolíně je to centrum Kolárka, centrum sociálních služeb Pod Brankou a komunitní centrum „Zengrovka“. Prostory máme i v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou.

Podrobnosti se dočtete v našich výročních zprávách, nebo se přijďte podívat a popovídat si o tom, jak to všechno funguje a třeba se můžete i do některé z našich aktivit zapojit. P.S. Připravujeme skvělou kávu!