Jak motivovat mládež ke smysluplnému trávení volného času? Edita, Olga, Tereza a Marie z klubu Kolárka již více než rok spolupracují s OC Futurum. Za dobu jejich působení v centru a jeho okolí výrazně klesly problémy s mládeží.

tým NZDM Kolárka

Ale popořadě. Kolárka je nízkoprahové (tzn. snadno dostupné) zařízení pro děti a mládež ve věku 6-26 let, které provozuje obecně prospěšná společnost Prostor plus přímo v Kolíně. Posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor těm, kteří zažívají bouřlivé období dospívání, pozitivně ovlivňovat jejich životní styl a sdílet s nimi jejich radosti a starosti.

Spolupráce mezi klubem a obchodním centrem se vyvíjela postupně. V počátcích se jednalo o monitoring terénu a sledování výskytu cílové skupiny v OC Futurum. Následovaly první kontakty, seznamování s dětmi, předávání informací o klubu a nabízených službách a konzultace situací s vedením OC. Největší společnou akcí byly zatím pracovní workshopy, při nichž se podařilo propojit stávající klienty služby s novými zájemci, které zaujala nabídka klubu či zajímavý program. Mimo to se povedlo představit činnost klubu i širší veřejnosti.

NZDM Kolárka

Nejúspěšnějšími programy byly Kuchařský workshop, jehož náplní byla příprava japonského sushi a Barmanský workshop, kde si mohli návštěvníci zkusit namíchat nealko drink za pomoci profesionála. Spolupráce pokračovala formou tzv. Zábavních úterků, během kterých mohly děti společně s pracovnicemi tvořit, dozvědět se něco o klubu a svěřit se s tím, co zrovna prožívají. K těmto účelům poskytlo OC Futurum prostory zdarma.

Z pouhého mapování terénu, tak vznikla dlouhodobá spolupráce, která pomohla zlepšit a stabilizovat situaci s bezprizorní mládeží v OC a jeho okolí. Dalším výstupem je dobrá praxe, která by se mohla do budoucna rozšířit i do dalších měst. Tato spolupráce se bude rozvíjet i nadále, již nyní jsou v plánu další společné projekty.