Klientů Kontaktního centra a nalezených stříkaček přibývá, vysvětlení ale není tak jednoduché. Kontaktní centrum a Terénní programy Prostor plus vznikly z potřeby města Kolín a jeho okolí v roce 2003 a stále jsou tu jejich služby nutné. Počet klientů (uživatelů drog) i nalezených stříkaček v ulicích (jedny z hlavních sledovaných ukazatelů) stále roste, nedá se ale obecně říct, že přibývá lidí závislých na návykových látkách. Více klientů přicházejících do Kontaktního centra svědčí spíše o tom, že se naučili služby KC využívat a jejich rizikové chování se stává bezpečnějším ve vztahu k sobě samému i k veřejnosti.

Kolín má několik aspektů, kvůli kterým se do Kolína stahují uživatelé drog více než do jiných měst. Dobrá dopravní dostupnost, hlavní železniční tah, blízkost Prahy, poměrně velké množství ubytoven i squatů. Nárůst kontaktů na KC a nálezů stříkaček v aktuálním období (Loni průměrně 50-60 nalezených stříkaček za měsíc, letos 90. Počet klientů příchozích do Kontaktního centra se letos zvýšil měsíčně asi o 20, průměrně má KC denně 30 klientů.) vysvětluje Stáňa Holovčáková, vedoucí „drogových programů“ Prostor plus: „Zvyšující se počet klientů a kontaktů u nás v centru má z mého pohledu více příčin. Byla docela dlouhá zima, tudíž klienti se k nám chodili ohřát, více využívali např. sociální šatník a další možnosti. Dále se nám daří do káčka dostat více klientů, se kterými se dostaneme do kontaktu v terénu, což je jeden z hlavních cílů terénní práce. A samozřejmě, klienti přibývají, protože jejich „uživatelská morálka“ se zlepšuje, stávají se zodpovědnějšími, chodí si měnit jehly, nejsou tolik nemocní, nešíří se nemoci mezi jiné uživatele a neužívající populaci, což je zase hlavní smysl kontaktních center.“

Dle jejích slov však nerostou nálezy odhozených stříkaček v okolí Kontaktního centra, ale spíše v okolí některých ubytoven a již zmíněných squatů.

Terénní programy Prostor plus působí na území bývalých okresů Kolína a Kutná Hora, pravidelně každý týden zajíždějí do Čáslavi, Českého Brodu a Peček, Kutné Hory a jeden celý den věnují Kolínu samotnému.