Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky poskytnete Prostoru plus své osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. Prostor plus pracuje s těmito údaji proto, aby mohla plnit vše, k čemu se zavazujeme v Obchodních podmínkách, a proto tyto osobní údaje zařazujeme do naší databáze uživatelů.

Vaše údaje také využíváme k zasílání obchodních sdělení, nabídek, k marketingovým účelům apod.

Prostor plus se svěřenými údaji nakládá citlivě, a tak je neposkytuje třetím osobám a uchovává je jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování. 

I přesto jsou tady osoby, bez kterých Vám nemůžeme slíbenou službu poskytnou. Jedná se především o právní zástupce, zaměstnance pojišťovny, lektory, a další naše spolupracovníky. Ti jsou ale proškoleni a závázáni smlouvou o mlčenlivosti.

Pokud dojde v průběhu táborů ke změně údajů, danou změnu nám dejte vědět. Naše vzájemná komunikace tím bude v případě potřeby jednodušší.

Abyste měli možnost podívat se na to, jak tábory probíhají, nebo aby si třeba děti mohly zavzpomínat, pořizujeme v průběhu táborů fotografie či videozáznamy. Tyto videonahrávky a fotografie pak používáme na našich webových stránkách a sociálních sítích. 

Mimo zveřejnění nebo předání za výše uvedeným účelem nebudou fotografie a videozáznamy předávány jiným subjektům nebo osobám. V případě odvolání svolení se zveřejněním fotografií nebo videozáznamů jsou fotografie a videozáznamy vymazány z této databáze, výmaz se však nevztahuje na fotografie a videozáznamy již zveřejněné v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo toto svolení uděleno.

Svolení s pořízením a zveřejněním fotografie, zvukového nebo obrazového záznamu není třeba, pokud se pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (např. informace o akcích na táboře na webových stránkách správce).

Děkujeme

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte paní Bc. Petru Lhotákovou.

petra.lhotakova@prostor-plus.cz