Opium je jedna z nejdéle známých drog. Jeho užívání provází lidstvo odnepaměti. Zdrojem opia je mák setý. Opium se získá mělkým nařezáváním zelených makovic. Z nich vytéká bílá, mléčná šťáva, která na vzduchu rychle zasychá a hnědne. Morfin je nejdůležitějším a také nejúčinnějším alkaloidem opia. Díky morfinu má opium svůj charakteristický účinek, kvůli němu je užíváno v lékařství a také zneužíváno jako droga. Morfin je mocný lék proti bolesti, vyvolává euforii a způsobuje celkový útlum mozku. To má za následek uklidnění až narkotický spánek s barevnými sny.

Až do 19. století byly známy dva způsoby užívání opia, a to kouření a požívání opia – většinou ve formě léků a čajů na uklidnění. Opium se přidávalo do piva, dávalo se neklidným dětem na uklidnění. V 19. století byla izolována aktivní složka opia, které dostala jméno morfin, podle Řeckého boha snů Morfea. O několik let později byl syntetizován a uveden na trh diacetylmorfin, známý spíše pod názvem heroin. V 19. století byla také objevena injekční jehla a tím se objevil i nový způsob užívání.

Surové opium se dnes užívá výhradně jako droga. V lékařství se opium užívá velmi zřídka. V Čechách v současné době každé léto vyráží mnoho toxikomanů do polí za touto nejstarší drogou.

Existuje skupina pouze sezónních uživatelů, kteří užívají jen v sezóně a zbytek roku abstinují. Takováto skupina s námi v kontaktu není, stejně tak tzv. celoroční poživači opia – v průběhu sezony si udělají zásobu surového opia na celý rok nebo nasbírají a nasuší zásobu makoviny – makové slámy. Z té pak vyrábějí odvary, které popíjejí.

Naši klienti, užívající v sezóně opium, celoročně užívají jiné drogy (obvykle substituční léky Subutex, Suboxone nebo nelegální drogu heroin) a v létě přecházejí často z ekonomických důvodů na užívání opia. Většina z nich jej užívá nitrožilně, přičemž hrozí vážné zdravotní komplikace. Snažíme se je minimalizovat.

Co hrozí a s čím se potýkají klienti:

  • Silná závislost – na konci sezóny silné abstinenční příznaky
  • Riziko předávkování až smrt (špatně se odhaduje dávka) – problémy s dýcháním až zástava dechu, poruchy srdečního rytmu, poklesu krevního tlaku a zpomalení tepu
  • Horečky, zimnice
  • Zácpa, zvracení
  • Kožní problémy – plísně, alergie…
  • Poškození žilního systému, abscesy, flegmóny…
  • Problémy se zákonem (soukromý pozemek, krádež, poškození cizí věci, příprava a držení nelegálních látek se týká i makoviny)

S čím se potýkáme my:

Klienti v horším zdravotním stavu a rozpoložení. Pro nás to znamená více zdravotních ošetření, vyšší výdej zdravotního materiálu. Více konfliktních situací s klienty vzhledem k jejich horšímu zdravotnímu i psychickému stavu.

Stanislava Holovčáková, vedoucí drogových programů