Školka v lese léto 2024

Údaje dítěte:

Údaje zákonného zástupce 1:

Údaje zákonného zástupce 2:

Model docházky:

Vyberte turnus (zaškrtněte požadované termíny):

Cena za turnus je 3100 Kč, pouze turnus 1.7. - 4.7.2024 je za 2480Kč. Uvedená cena je za daný týden a zahrnuje docházku, obědy a materiál na tvoření.

Platbu proveďte nejpozději do 30.4. 2024

*jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31.srpna po 3) cena je 1600 Kč
** jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31.srpna po 3) cena je 1280 Kč

Doplňující informace:

Odesláním přihlášky rodič potvrzuje zájem přihlásit dítě k docházce do Dětské skupiny Školka v lese. Samotná přihláška není dokladem o uzavření docházky. Na základě doručení této přihlášky bude dítě zapsáno do pořadníku. V případě volné kapacity bude rodič kontaktován s nabídkou docházky dle možností dětské skupiny. Přihlášení dítěte k docházce je platné pouze v okamžiku potvrzení docházky oběma stranami, tedy vedoucí a zákonným zástupcem, a podepsáním Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině.