Informace pro zájemce

Níže naleznete seznam aktuálních vzdělávání. Vzdělávání jsou určená rodinám při pěstounské a poručnické péči doprovázenými OSPOD případně jinou organizací. Objednavatelem jsou tyto organizace.

Rozsah účastníků je 8-22 osob.

V případě Vašeho zájmu prosíme o přihlášení do 17.2.2024.
My poté do 1.3.2024 naplánujeme termíny a potvrdíme realizaci objednaných programů na uvedený email.

Máte zájem a je již po termínu?
Nezoufejte, objednejte si vzdělávání, o které máte zájem, do týdne Vás budeme kontaktovat a informovat, zda jsme schopni garantovat poskytnutí požadovaného vzdělávání.

Kontaktní informace:

Mgr. Iveta Paříková

Nabídka témat odborného vzdělávání pěstounských rodin a ceník 2024

Jakou roli hraje agresivní chování v životě naší rodiny. Co je agrese a jaký má význam. Jak pracovat s agresivním chováním.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč

Teorie attachment – historie, vývoj a praktická doporučení v kontextu práce s dětmi a rodiči v oblasti náhradní rodinné péče.

Lektorují: PhDr. et Mgr. Hana Brancuská / Mgr. Michaela Vocásková

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč

Právní i sociální rozměr pěstounské péče, kontakt s biologickým rodičem, jak s dětmi mluvit o obtížných tématech

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Jak se tvoří dětské sebevědomí a co ho ovlivňuje, nejčastější chyby v komunikaci s dětmi a jak se jim vyvarovat, jak posílit vlastní sebevědomí

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Co je duševní zdraví. K čemu je důležité. Jak u dětí posilovat rezistenci zvládání stresových situací. Praktické ukázky jednoduchých relaxačních a jiných psychohygienických technik.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková/ Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč

Jak nastavit rodinné prostředí tak, aby v něm bylo dobře všem členům rodiny, vnitřní a vnější hranice, budování důvěry a její “zabijáci”

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Rizikové chování představuje téma závislostí, rasismu, poruch příjmu potravy, rizikového sexuálního chování, nebezpečného chování na internetu atd. Seznamte se s aktuálními informacemi z oblasti rizikového chování. Společně budeme hledat způsoby jak tomuto chování u dětí můžete předcházet.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Jak vytvářet zdravé partnerské vztahy a předcházet rizikovému sexuálnímu chování. Jak a o čem s dětmi hovořit. Jak přizpůsobit obsah jejich věku.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč

Druhy, typické projevy, síť pomoci a léčba, nejčastější mýty, které duševní nemoci provázejí

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Pochopení kontextu a konkrétní doporučení, strategie v různých sociálních situacích.

Lektorují: PhDr. et Mgr. Hana Brancuská / Mgr. Michaela Vocásková

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč

Rituály jako prostředek pro vytváření bezpečí v rodině. Rituály tvoří identitu rodiny jsou nezbytné pro utváření silných vazeb uvnitř rodiny. Jaké jsou ty vaše.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková/ Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč

Role otce a matky x role muže a ženy, role prarodičů a vliv jednotlivých rolí na budování osobnosti dítěte

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Fenomén sebepoškozování. Jaké má příčiny, jak se projevuje a jak můžu dítěti pomoci.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč

Práce na sobě jako jedinečný způsob pro práci s dítětem. Zážitkovou pedagogikou budeme pracovat na vašich emocích, způsobech komunikace, silných a slabých stránkách. Na všem, co vás ovlivňuje ve vztahu s dítětem.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Praktická doporučení ke konkrétním výchovným situacím a k výchovnému vedení a způsob jeho využití.
PBSP je psychoterapeutická metoda, která je interaktivní, na tělo orientovanou formu psychoterapie. Hlavními pilíři setkání budou zastavení nad tématy základních vývojových potřeb. My, lidé, přirozeně očekáváme, že v našem životě budou tyto potřeby spontánně naplněny. Pokud tato očekávání nejsou uspokojena „tak akorát“ (dostáváme málo nebo moc, nebo se příliš brzy staráme o někoho jiného než o sebe), je pravděpodobné, že nemůžeme být v životě plně přítomni, plně „sami sebou“.

Lektorují: PhDr. et Mgr. Hana Brancuská / Mgr. Michaela Vocásková

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč

Vyjasnění školského systému a školního poradenského pracoviště. Kdo je školní metodik prevence. Jak řešit téma šikany, jak se připravovat do školy, hledání vhodného učebního stylu, řešení vztahových otázek ve škole.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč

Smysluplné trávení volného času, rizika sociálních sítí, jak s dětmi mluvit o on-line světě a nakolik v něm být s dítětem

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

 

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Změny v chování a prožívání přichází v průběhu života. Na co se zaměřovat v psychickém vývoji dětí. Co lze a v jakém období očekávat a co posilovat.

Lektorují: Mgr. et Bc. Ivana Burýšková / Mgr. Simona Kopicová

Časová dotace / cena za osobu:

3h / 1200 Kč
6h / 1800 Kč
8h / 2160 Kč

Závislost v rodině a jak ji poznat, druhy závislostí, kontakt s uživatelem a jeho rizika, kam se obrátit pro pomoc, příčiny vzniku závislosti.

Lektorují: Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

8h / 2160 Kč
12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Jaký vliv mají technologie na chování dětí. Jaká jsou rizika internetu a jak s nimi jako rodič zacházet. Televize jako kulisa. Mobil jako způsob trávení volného času. Způsob nastavování hranic dětem ve využívání technologií. Zdravě a bezpečně.

Lektorují:Mgr. Veronika Andrlová / Martin Holeček, DiS.

Časová dotace / cena za osobu:

12h / 3120 Kč
24h / 5520 Kč

Cena za program zahrnuje: mzdové náklady lektorů, provozní náklady organizace, administrace a řízení programu, drobné občerstvení, pronájem, dopravu, tisk (osvědčení, materiály)

Cena za program nezahrnuje: ubytování pěstounských rodin + stravu (možné dodatečně objednat)

Pěstounské rodiny se případně podílí na ubytování, stravě, zajištění vlastní dopravy do místa realizace

Lektoři:

Mgr. Veronika Andrlová

Absolventka bakalářského studia oboru psychologie na Západo …

Martin Holeček, DiS.

Martin je sociální pracovník. „Práci s lidmi se věnuji více než šestnáct let …

Mgr. et Bc. Ivana Burýšková

Absolventka pedagogické fakulty v oborech sociální práce a speciální pe …

Mgr. Simona Kopicová

Speciální pedagožka, absolventka Pedagogické fakulty UHK …

PhDr. et Mgr. Hana Brancuská

Pracuje třináct let jako psycholog v oblasti náhradní rodinné péče …

Mgr. Michaela Vocásková

Absolventka jednooborového oboru psychologie. Pracuje jako …