Touhou každého z rodičů, vychovatelů, učitelů ve škole nebo i mateřské školce je to, aby naše či svěřené ratolesti tzv. poslouchaly, byly hodné, chovaly se k sobě hezky navzájem a vyrostly z nich dobří a schopní lidé. Během výchovy se však potýkáme s mnohými těžkostmi.

kolin_rr-_-upravy-1300

I přes naše úsilí a dobře míněné rady a výchovu se děti nechovají tak, jak si představujeme. Kolektiv psychologů Kopřiva, Nováčková, Nevolová a Kopřivová přišli na cestu a způsob, jak poměrně jednoduše změnit přístup k výchově, k dětem i sobě navzájem, který následně vede k přirozenému vzájemnému respektu, i k respektu ke svému okolí. Jistě jste o jejich knize nebo kurzu slyšeli. V novém roce se semináře respektující výchovy chystají do Kolína a máte tedy jedinečnou příležitost je absolvovat a „Respektovat a být respektován“ jednou pro vždy. Na kurzy je třeba se přihlásit, co možná nejdříve, neboť kapacita je omezena. Nejzazším termínem podání přihlášky je 31. prosince 2016 nebo po naplnění kapacity. Celkově se akreditovaný kurz skládá ze 4 seminářů, přičemž ten první začíná se 6. ledna, další pak jsou 27. ledna, 17. února a 10. března. Na seminář je třeba si vyhradit celý den. Pozvánku s dalšími detaily naleznete zde.

Kontakt:

Eva Kramářová, eva.kramarova@prostor-plus.cz, 774 279 546

Další informace o Respektovat a být respektován: www.respektovani.com