V příštích měsících dostanou statisíce lidí možnost vymanit se ze svých dluhů vůči státu nebo obci. Díky takzvanému milostivému létu bude pro dlužníky snadnější splatit dluh a ukončit tak svou exekuci. Akce odstartovala 28. října 2021 a bude trvat do 28.1.2022. Pokud dlužník během tohoto období zaplatí jistinu svého dluhu a poplatek 908,- Kč na náklady exekuce, bude mu odpuštěn zbytek dluhu a exekuce bude zastavena.

Milostivé léto se týká pouze dluhů vůči veřejnoprávním institucím (např. vůči obcím, dopravním podnikům, zdravotním pojišťovnám nebo společnosti ČEZ), které jsou vymáhány soudním exekutorem a nejsou předmětem insolvenčního řízení.

Jak postupovat, abyste mohli této výjimečné šance využít?
Nejprve potřebujete zjistit výši jistiny dluhu. Napište doporučený dopis exekutorovi, ve kterém ho informujete o tom, že chcete využít institutu milostivého léta dle části 2, čl. IV, bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. a požádejte jej o vyčíslení dlužné jistiny. Nezapomeňte připojit kontaktní e-mail nebo adresu, aby vám exekutor mohl odpovědět.

Jakmile budete znát výši jistiny a exekutor bude informován o tom, že chcete milostivého léta využít, stačí nejpozději do 28.1.2022 odeslat na účet exekutora nesplacenou jistinu + 908,- Kč. Pokud byste si s celým procesem nevěděli rady, můžete využít služeb bezplatné dluhové poradny Prostoru Plus, o.p.s.

Kontakt:

Odborné sociální poradenství dluhové
Prostor plus, o.p.s.
Na Pustině 1068, Kolín II 28002
+420 774 650 033, +420 774 650 098
osp@prostor-plus.cz