V letošním roce proběhly stavební úpravy a vytvoření nového zázemí pro Lesní mateřskou školu Prostor plus, z.s. Školka je zasazena do lokality plné zeleně (v blízkosti se nachází park, les, pole a louky). V rámci projektu spolufinancovaného ze Státního fondu životního prostředí ČR byla přivedena na pozemek pitná voda, kanalizace a bylo vytvořeno hygienické zázemí, aby byly splněny požadavky pro vznik lesní mateřské školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

areál školky

„Jsem ráda, že si děti i průvodci mohou konečně užívat pobyt venku, protože pak mohou využít nové zázemí školky.“ říká ředitelka Prostoru plus o. p. s. Michala Michlová.

Kromě toho došlo k rozšíření venkovní terasy, kde se společně obědvá, svačí, tvoří a hrají hry. Všechny stavební úpravy, včetně kolaudačního řízení, se podařilo zrealizovat do začátku nového školního roku a děti tak šly první školní den do nového a komfortnějšího prostředí.