Vážení obyvatelé Kolína, počátkem ledna jsme zahájili rekonstrukci budovy K-centra na adrese Zahradní 17, která byla v naprosto havarijním stavu. Navzdory více než ročnímu snažení a vyjednávání v tuto chvíli nemáme náhradní prostory, a proto jsme byli nuceni službu K-centra pozastavit.

Kutnohorská 17

Abychom službu mohli alespoň trochu nahradit (k čemuž jsme mimo jiné vázáni zákonem), posílili jsme terénní službu, v níž naši pracovníci chodí přímo do lokalit, kde se zdržují uživatele drog, a pracují s nimi přímo na ulici. Terénní  forma však nemůže zcela nahradit služby K-centra. Nemůžeme klientům nabídnout teplé zázemí (vyhřívaná místnost, sprcha, čaj, polévka) a klienti se tak před zimou schovávají, kde se dá. Zároveň nemůže terénní forma naplnit potřeby všech klientů, neboť vyjíždí i do dalších měst s drogovou scénou (Pečky, Český Brod, Kutná Hora, Čáslav). Kdežto K-centrum bylo otevřeno každý pracovní den. Na naše terénní pracovníky se můžete obrátit i vy, pokud se setkáte s použitou stříkačkou – tel. +420 777 650 030.

Bohužel, zajištění náhradních prostor pro K-centrum v prostorách po Protialkoholní záchytné stanici se protahuje, ze strany odpůrců zaznívá mnoho mýtů, zkreslených a neúplných informací. Realita je však taková, že čím déle bude K-centrum pro uživatele drog nedostupné, tím více a častěji se bude běžná veřejnost potýkat s intoxikovanými osobami a použitými injekčními stříkačkami na veřejných místech.

Na provoz K-centra Prostor plus získává státní dotace. V rámci zákona a dotačních podmínek jsme povinni službu zajišťovat v plné míře.  Pokud nebude mít služba zázemí a bude pouze v provizorním režimu delší dobu, je zde vysoké riziko, že budeme muset dotaci vrátit, tudíž propustit pracovníky této služby, a dále nebudeme schopni projít certifikací Rady vlády, která je pro další provoz služby bezpodmínečně nutná. V konečném důsledku to povede pouze k tomu, že ke znovuotevření K-centra nedojde a Kolín se bude potýkat s řešením drogové problematiky, která je nyní díky drogovým sociálním službám stabilizovaná.  Dostáváme se tak v roce 2019 o šestnáct let nazpět, kdy byla situace s uživateli drog ve městě neúnosná a zastupitelé hledali vhodnou sociální službu, která by tuto situaci pomohla řešit.

Plně si uvědomujeme, že K-centrum dobrovolně ve svém okolí nechce mít nikdo. I proto jsme vyhověli žádosti Města Kolína a v srpnu jsme opustili soukromé náhradní prostory na Jiráskově náměstí, neboť to bylo blízko základní školy (podotýkáme, že v blízkosti jiné školy jsme byli po celou dobu fungování služby) a my jsme nechtěli vyvolávat zbytečné konflikty.

Více o službách K-centra zde https://www.prostor-plus.cz/pomahame/k-centrum/).

Ještě několik faktů o provozu kolínského K-centra:

  • Základními úkoly K-centra jsou ochrana veřejného zdraví (sběr injekčních stříkačky) a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (šíření nemocí).
  • síť K-center řeší Národní protidrogová strategie, která zdůrazňuje prevenci, léčbu, resocializaci a represi jako 4 rovnocenné pilíře protidrogové politiky, z toho prevence stojí daňové poplatníky nejméně.
  • ročně klienti v Kolíně donesou zpět 80 000 ks použitých injekčních stříkaček, v kolínském terénu dalších 17000 ks.
  • služby poskytované kolínským K-centrem se svým rozsahem služeb a počtem klientů vyrovnají K-centrům v Hradci Králové, Pardubicích, což jsou města mnohonásobně větší
  • Léčba žloutenky typu C na jednoho pacienta stojí 450 000,- Kč (hrazeno pojišťovnou). Roční rozpočet K-centra a Terénních programů odpovídá úspěšné prevenci infekčních chorob u 15 uživatelů drog. Kolínské K-centrum  má uživatelů 350, terénní programy dalších 180.

Pokud K-centrum nebude, nebudou mít uživatelé drog, kde brát stříkačky, což nepovede k tomu, že přestanou brát, ale k tomu, že si je budou navzájem půjčovat a rozšíří se tak infekce do obrovských rozměrů. A tím se dostáváme se tím na začátek.

Děkuji, že jste dočetli až sem,

Mgr. Michala Michlová, ředitelka Prostor plus o.p.s.