Podmínky pro rodiny v pěstounské a poručnické péči doprovázenými Prostorem plus o.p.s.:

Uhrazení finančních nákladů

Odborné vzdělávání je hrazeno ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Pěstounská rodina si hradí pouze náklady spojené se stravováním. Nelze hradit více než 24 hodin vzdělávání v daném vzdělávacím roku (počítá se od uzavření dohody).

Odhlášení

Odhlášení je třeba učinit nejpozději 2 dny před začátkem akce (poté vyžadujeme doklad o vzniklé překážce).
Osvědčení je vystaveno po absolvování vzdělávání dle faktických hodin.

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlasíte, aby Prostor plus o.p.s. Programy pro pěstounské rodiny zpracovávali osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, věk dětí, za účelem prokázání využití služeb Programů pro pěstounské rodiny např. absolvování odborného vzdělávání/využití programů pro děti a mládež aj. a pro případ potřeby vystavení duplicitního osvědčení (u odborného vzdělávání). Souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese iveta.parikova@prostor-plus.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v organizaci Prostor plus o.p.s. naleznete zde.

Obchodní podmínky pro rodiny v pěstounské a poručnické péči doprovázenými OSPOD případně jinou organizací:

Uhrazení finančních nákladů

Objednatel má k dispozici Nabídku programů pro pěstounské rodiny Prostor plus o.p.s Kolín 2024 a Manuál plánování programů pro pěstounské rodiny na rok 2024, kde je cena za programy specifikována. Fakturu Vám zašleme do 8. dne následujícího měsíce po realizaci akce, kdy dodavatel zpracovává a zasílá také závěrečnou zprávu s rozpočtem, prezenční listinu spolu s osvědčením.

Storno podmínky

Přihlášení objednavatelem se v momentě odeslání této přihlášky stává závazným. Z akce můžete odhlásit účastníka zasláním e-mailu na adresu iveta.parikova@prostor-plus.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno co nejdříve. Pokud se z jakýchkoliv důvodů někdo nemůže akce zúčastnit, máte ještě možnost poslat náhradníka. Odhlašování po termínu popř. neúčast pěstouna, dítěte na programu bude řešeno formou storno poplatku. Dodavatel si vyfakturuje požadovanou částku a v rozpočtu uvede výši storno poplatku.

Výše storno poplatků:
  • odhlášení 6 dní před akcí (včetně víkendu) je stornopoplatek 50% ze stanovené částky
  • odhlášení 2 dny před akcí (včetně víkendu) je stornopoplatek 100% ze stanovené částky
Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlasíte, aby Prostor plus o.p.s. Programy pro pěstounské rodiny zpracovávali osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, věk dětí, za účelem prokázání využití služeb Programů pro pěstounské rodiny např. absolvování odborného vzdělávání/využití programů pro děti a mládež aj. a pro případ potřeby vystavení duplicitního osvědčení (u odborného vzdělávání). Souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese iveta.parikova@prostor-plus.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v organizaci Prostor plus o.p.s. naleznete zde.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte paní Mgr. Ivetu Paříkovou.

+420 720 992 122
iveta.parikova@prostor-plus.cz