Zaměřujeme se na pomoc rodinám, v nichž se některý z rodičů potýkal se závislostí na návykových látkách, jako jsou drogy, alkohol nebo léky.
Pro koho tu jsme?
 • Máte děti?

 • Potýkali jste se v minulosti se závislostí?

 • Nacházíte se v obtížné životní situaci?

 • Uvítali byste pomoc?

 • Máte zamotanou hlavu z přípravy dětí do školky i školy?

 • Řešíte potíže s bydlením, zaměstnáním nebo s jednáním na úřadech?

 • Nevycházíte s penězi?

Jestli jste alespoň na některou z otázek odpověděli ANO, jsme tu pro Vás.

Naše poslání

V sociálně aktivizačních službách pomáháme rodinám a dětem minimalizovat rizika a případné důsledky sociálního vyloučení v Kolíně, Kutné Hoře a blízkém okolí. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zdravému vývoji dětí a ke zlepšení nepříznivých životních podmínek. Společně hledáme cestu, na jejímž konci je spokojená rodina. Služby poskytujeme bezplatně a bez jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Rodiny, které se vyskytují na hranici sociálního vyloučení nebo již čelí důsledkům sociálního vyloučení ve městech Kolín, Kutná Hora a jejich blízkém okolí.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Služba je poskytována také rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde zejména o rodiny:
 • kde se vyskytují problémy s péčí a výchovou dětí a s péčí o domácnost

 • které neposkytují dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětí i dalších členů rodiny

 • které pochází z odlišného sociokulturního prostředí

 • které sužuje dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, nevyhovující bydlení

 • které jsou vyčleněné mimo běžný život společnosti a těžko se do něho bez cizí pomoci vracejí (ztratily nebo nenabyly potřebné kompetence pro zdravé sociální fungování)

 • ve kterých se vyskytuje trestná činnost, závislost a další společensky nežádoucí jevy (ať v minulosti, nebo v současnosti)

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiče bývalé uživatele/uživatelky pomáhá nejen s nabytím klíčových kompetencí, komunikací s potřebnými úřady a dalšími institucemi, ale i se znovu-začleněním do společnosti.

Cíle služby:

Cílem sociálně aktivizačních služeb jsou rodiny, které zůstávají součástí přirozeného sociálního prostředí a které mají kompetence ke zvládání obtížných životních situací. Cílem jsou zdravě a příznivě se rozvíjející osobnosti dětí, kvalitní a zdravé životní podmínky celé rodiny a její úspěšné začlenění do společnosti.

Zásady:
 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • důvěra

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Doplňkové činnosti

Tyto tři služby jsou finančně podpořeny z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a jehož realizátorem je Středočeský kraj. Služba SAS pro rodiče bývalé uživatele je dále finančně podpořena z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Služba Klubus je navíc finančně podporována městem Kutná Hora a Nadačním fondem Eduzměna.

Sociálně aktivizační služby pro rodiče bývalé uživatele / uživatelky
Provozní doba:

Vždy dopoledne probíhá ambulantní poradenství a odpoledne práce v terénu. Pouze v Pátek je ambulantní poradenství celý den.

 • Po 8:30 – 12:00, 12:00 – 16:00

 • Út 8:30 – 12:00, 12:00 – 16:00

 • St 8:30 – 12:00, 12:00 – 16:00

 • Čt 8:30 – 12:00, 12:00 – 16:00

 • Pá 8:30 – 16:00 (pouze poradenství)

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby – 12 osob a terénní formy služby – 6 osob.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Kateřina Králová
Lucie Kurková