NZDM Klubus prošel velmi úspěšně rozvojovým auditem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klubus je sociální