Klientů Kontaktního centra a nalezených stříkaček přibývá

Klientů Kontaktního centra a nalezených stříkaček přibývá, vysvětlení ale není