Školní klub v Kutné Hoře provozuje nově Klubus

Počínaje prvním únorem tohoto roku začali pracovníci nízkoprahového zařízení pro