Přihláška letní tábor 2024

Údaje účastníka tábora:

Údaje zákonného zástupce:

Turnusy:

Fakturace:

Svolení a prohlášení:

Na základě žádosti pořadatele příměstského tábora Prostor plus, o.p.s. Na Pustině 1068, Kolín, IČ 265 94 633, konaného ve dnech 1.7. do 30.8.2024 prohlašuji, že jsem nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte (jde o zdraví dítěte).
Dále beru na vědomí, že za jakákoliv vnesená elektronická zařízení (včetně mobilních telefonů) a jejich používání, nenese odpovědnost nikdo z organizace pořádající tábor.
Zavazuji se, že v případě nemoci či hrubého porušení pravidel slušného chování, si dítě odvedu.
Beru na vědomí, že pro veškeré propagační materiály pořadatele tábora budou pořízeny fotografie, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).
Storno přihlášky:

  • Do 31.5.2024 ve výši 30%
  • 1. – 14.6.2024 ve výši 50%
  • 15. – 30.6.2024 ve výši 100%

Odesláním tohoto formuláře přihlašujete Vaše dítě na jarní příměstský tábor pořádaný organizací Prostor plus, o.p.s. Vyčkejte, prosím, na potvrzení volného místa na táborovém turnusu a až následně uhraďte stanovenou částku na účet organizace.

Ochrana osobních údajů a GDPR  Obchodní podmínky   Provozní řád tábora

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte paní Bc. Petru Lhotákovou.

petra.lhotakova@prostor-plus.cz